Rámcová objednávka

RÁMCOVÁ OBJEDNÁVKA SLUŽEB

mezi dodavatelem

Plzeňská STK, s.r.o., Mycí centrum, IČO: 64360440; DIČ: CZ64360440
Koterovská 156a, 326 00 Plzeň

Bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.účtu : 104071073/0300

vedoucí myčky: Zdeněk Kugler, tel.: +420 770 100 467

a objednatelem

Firma


DIČ

Fakturační adresa

Kontaktní osoba

Telefonní číslo

Váš e-mail

Objednáváme u Vás mytí a čištění:
osobních vozidel
dodávkových vozidel
nákladních vozidel
autobusů

Ceník služeb: dle aktuálního ceníku, uvedeného na www.mycka-plzen.cz
Fakturační období: kalendářní měsíc
Splatnost faktur: 14 dní